Logo Clover Dynamics company
Зв’язатися
Logo

Кейс "Мережа магазинів електронних сигарет"

Наші замовники, мережа магазинів, що спеціалізуються на продажі електронних сигарет розпочали свою діяльність з чотирьох магазинів та вже за два роки співпраці з нами, компанія змогла розширити свою присутність на ринку до 40 магазинів. В діапазоні їхніх інтересів не лише роздрібна торгівля, але й оптові продажі, ведення інтернет-магазину, а також розвиток власного виробництва. Завдяки гнучкому підходу до бізнесу та постійному прагненню до розвитку, компанії вдалося не просто закріпитися на ринку, але й зайняти міцні позиції серед лідерів у своїй ніші.

країна:
Україна
Services:
BAS
OneBox
CheckBox
Industries:
гуртова торгівля
роздрібна торгівля
e-commerce
виробництво
Мережа магазинів електронних сигарет

Проблема замовника

Основна проблема нашого замовника полягала в тому, що вони використовували систему "Мій Склад" для ведення обліку, яка мала обмежені можливості та не забезпечувала необхідний рівень інтеграції між бухгалтерським та управлінським обліком.

Це створювало труднощі у контролі переміщень товарів і обмежувало доступ до аналітики, необхідної для масштабування бізнесу:

 • Використання обмеженого функціоналу "Мій Склад" не дозволяло отримати повний та інтегрований облік.
  Використання обмеженого функціоналу "Мій Склад" не дозволяло отримати повний та інтегрований облік.
 • Відсутність зв’язку між бухгалтерським та управлінським обліком ускладнювала ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.
  Відсутність зв’язку між бухгалтерським та управлінським обліком ускладнювала ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.
 • Складність контролю переміщення товарів викликала проблеми з точністю запасів та управління складом.
  Складність контролю переміщення товарів викликала проблеми з точністю запасів та управління складом.
 • Відсутність аналітики, яка б дозволяла аналізувати ефективність та ідентифікувати напрямки для розвитку та масштабування бізнесу.
  Відсутність аналітики, яка б дозволяла аналізувати ефективність та ідентифікувати напрямки для розвитку та масштабування бізнесу.

Рішення

Рішення

Після ефективного бізнес-аналізу та впровадження необхідних змін, наша співпраця із замовником принесла значні покращення в їхньому бізнесі:

1Єдина номенклатура в управлінському та бухгалтерському обліку: Забезпечили синхронізацію та ідентичність номенклатур, знижуючи ризики помилок та спрощуючи внутрішні процеси 2Оптимізація робочого часу та оперативний збір даних: Введення автоматизованої системи дозволило зменшити затрати часу на обробку даних, забезпечуючи оперативний доступ до інформації та ефективнішу роботу між відділами. 3Автоматизація фіскалізація з BAS у ПРРО Checkbox: Завдяки інтеграції BAS з ПРРО Checkbox, всі операції тепер проходять автоматично. 4 Ефективний контроль переміщень товарів та синхронізація з ТЗД: Автоматизували облік мінімальних залишків і оптимізували процес переміщення товарів, мінімізуючи розбіжності та пересорт. Синхронізація з терміналами збору даних (ТЗД) внесла значні зміни у роботу складу нашого замовника, значно спростивши роботу працівникам

Завдяки цим змінам, компанія замовника значно підвищила свою продуктивність, оптимізувала процеси обліку та забезпечила надійну основу для масштабування бізнесу. Тепер вона володіє інструментами для точного та ефективного управління, що є ключовим для подальшого росту та збільшення прибутків.

Що ми зробили?

Налаштували синхронізацію з CheckBox

Для компанії-замовника ми реалізували синхронізацію з Checkbox, що стало суттєвим кроком у покращенні їхньої діяльності, забзпечивши автоматичну та зручну фіскалізацію. Це рішення дозволило автоматизувати процес виставлення чеків та рахунків-фактур, забезпечити точність даних і прискорити їх обробку. Впровадження системи Checkbox надало компанії можливість отримати швидкий доступ до фінансових звітів, відповідати всім вимогам законодавства та підвищило рівень обслуговування клієнтів.

Що отримали замовники завдяки цій послузі?

 • синхронізацію чеків та повернень, їх фіскалізація з конкретної каси ККМ у базі
 • автоматичне відкриття та закриття зміни
 • автоматичний підпис касира
 • автоматичну зміну касирів між магазинами у Чекбокс
 • синхронізацію даних по податках (ПДВ, акцизний збір)
 • можливість синхронізувати в Чекбокс чек, який з певних причин не пройшов фіскалізацію, по кнопці Пробити в Чекбокс після пробиття в базі
 • можливість формування Х-звіту з БАС МБ.
 • синхронізація внесення та вилучення готівки
Case study diagram
Налаштували синхронізацію з ТЗД

Налаштували синхронізацію з ТЗД

Ми впровадили синхронізацію бази замовника з терміналом збору даних (ТЗД), що стало ключовим елементом оптимізації їхнього складського обліку.

Термінал збору даних (ТЗД) – пристрій, призначений для оперативного збору інформації про товар. В основному, застосовується для інвентаризації складу, обліку приходу або витрати товарів та інші операції у складському господарстві Використання ТЗД дозволило працівникам складу значно збільшити свою мобільність, відмовитись від постійного використання стаціонарного комп'ютера або необхідності часто до нього звертатися.

Тепер всі необхідні дані з бази доступні прямо на портативному пристрої, що дозволяє в реальному часі виконувати оперативні дії: реєстрацію приходу товарів, їх переміщення, списання, а також видачу безпосередньо з місця роботи. Інтеграція з ТЗД не лише оптимізувала процеси на складі, але й забезпечила високу точність обліку завдяки можливості сканування товарів та автоматичному створенню прибуткових накладних і документів на переміщення прямо з терміналу.

Додатково, реалізований контроль за кількістю товарів, зазначених у документах і фактично просканованих, дозволив мінімізувати помилки та виключити можливість пересорту, значно підвищивши точність складського обліку. Цей крок став суттєвим внеском у підвищення ефективності роботи складу та забезпечив компанії-замовнику новий рівень контролю та управління запасами

Синхронізація з CRM системою Onebox

Синхронізація з CRM системою Onebox

Компанія-замовник зіткнулася з необхідністю оптимізації робочих процесів між відділом продажів, що працює в CRM системі Onebox та обліковою системою BAS. Персонал компанії вже звик до роботи в CRM, де зберігалася вся необхідна інформація про залишки, ціни та номенклатуру, і саме тут менеджери оформляли замовлення та чеки. Виникла потреба в автоматизації двостороннього обміну даними між CRM та BAS, щоб забезпечити актуальність інформації в обох системах без необхідності ручного введення даних.

Наше рішення передбачало розробку механізму, що покращив координацію між системами. Ось як ми це реалізувати:

1Автоматичний двосторонній обмін між системами: Розробили механізм, який забезпечує синхронізацію важливих даних між CRM та BAS, включно зі складами, наявністю товарів, чеками та даними про покупців. 2Фіскалізація та передача чеків: Коли менеджер оформляє чек у CRM, інформація автоматично фіскалізується і передається до BAS, з якого, у свою чергу, оновлюється інформація про залишки товарів, що потім надходить назад у CRM. 3Автоматичний обмін даними про безготівкову оплату: Цей процес також автоматизовано, спрощуючи облік і мінімізуючи ризики помилок. 4Оптимізація робочих процесів: Впровадження системи синхронізації значно спростило робочі процеси, зекономило час працівників та підвищило ефективність бізнесу. 5Підвищення продуктивності та лояльності клієнтів: Завдяки оперативному реагуванню на зміни в наявності товарів та попиті, компанія змогла збільшити доходи та лояльність своїх клієнтів.

Ці кроки забезпечили нашому клієнту важливе перевагу в управлінні обліком, дозволивши компанії залишатися гнучкою на ринку та підтримувати високий рівень задоволеності клієнтів.

Автоматизація переміщень

Автоматизація переміщень

Також наші замовники стикнулись з викликами щодо організації ефективного розподілу товарів між основним складом та торговими точками. Важливим аспектом бізнесу було забезпечення оптимальних залишків товарів у кожному магазині, що вимагало точного планування та координації переміщень. Для вирішення цієї проблеми ми впровадили систему автоматизації переміщень, яка дозволила оптимізувати цей процес. Система автоматично розраховувала необхідну кількість товарів для кожного магазину, враховуючи мінімальний залишок та реальний залишок на складі-відправнику. У випадку, якщо на складі-відправнику не вистачало необхідної кількості товару, система виділяла це червоним кольором, щоб привернути увагу до цього питання. Касирам було надано доступ до інформації про переміщення, які мали бути доставлені у їх магазин. Вони використовували сканер штрихкодів для сканування та звірки номенклатури та її кількості при прийманні. Система контролювала та відображала будь-які розбіжності, мінімізуючи помилки та пересорт.

Основними перевагами автоматизації переміщень для клієнта стали:

1 Мінімізація пересорту та розбіжностей при переміщеннях товарів, що забезпечує точність в обліку та зменшує втрати. 2 Значне зменшення часу, необхідного для комунікації між роздрібними точками та основним складом, оскільки вся інформація тепер зберігається у системі, що виключає потребу в месенджерах та додаткових документах. 3 Економія часу для відділу забезпечення, завдяки автоматичному розрахунку необхідної кількості товарів для кожного магазину. 4 Зменшення кількості “заморожених” товарних залишків та непотрібних товарів у магазинах через оптимізоване переміщення товарів, відповідно до реальних потреб.

Ця система автоматизації дозволила компанії-клієнту суттєво покращити ефективність роботи та забезпечити оптимальний розподіл товарів

Провели обмін між базами

Провели обмін між базами

До початку співпраці з нами, співробітники компанії замовника витрачали значну частину свого робочого часу на дублювання однакової інформації в двох різних системах – управлінській та бухгалтерській, що негативно позначалося на їх продуктивності та залишало менше часу для зосередження на стратегічних задачах. Наша команда виправила цю ситуацію, реалізувавши інтеграцію даних між обліковими системами.

Основними перевагами виконання цього завдання є:

 1. Тепер всі дані компанії автоматично переносяться з однієї бази в іншу, звільняючи час бухгалтера для важливіших завдань та знижуючи ризик помилок при внесенні даних.

 2. Розмежування Управлінського та Бухгалтерського обліків У компанії були проблеми з координацією між відділами через неузгодженість управлінського та бухгалтерського обліку. Наше рішення дозволило їм чітко розмежувати ці обліки, що покращило внутрішню співпрацю та ефективність роботи. Тепер всі працівники мають доступ тільки до тих даних, з якими безпосередньо працюють.

 3. Спрощення комунікації між відділами Після проведення обміну між базами у компанії суттєво спростився процес комунікації між менеджерами та бухгалтерським відділом, оскільки всі дані у базах стали ідентичними. Тому працівникам вже не доводиться шукати відповідні документи в іншій базі (всі назви та номери у базах для управлінського та бухгалтерського обліків відповідають один одному)

1Відсутність необхідності дублювати дані: Тепер всі дані компанії автоматично переносяться з однієї бази в іншу, звільняючи час бухгалтера для важливіших завдань та знижуючи ризик помилок при внесенні даних 2Розмежування Управлінського та Бухгалтерського обліків: У компанії були проблеми з координацією між відділами через неузгодженість управлінського та бухгалтерського обліку. Наше рішення дозволило їм чітко розмежувати ці обліки, що покращило внутрішню співпрацю та ефективність роботи. Тепер всі працівники мають доступ тільки до тих даних, з якими безпосередньо працюють 3Спрощення комунікації між відділами: Після проведення обміну між базами у компанії суттєво спростився процес комунікації між менеджерами та бухгалтерським відділом, оскільки всі дані у базах стали ідентичними. Тому працівникам вже не доводиться шукати відповідні документи в іншій базі (всі назви та номери у базах для управлінського та бухгалтерського обліків відповідають один одному)

Відгук власника компанії

Після звернення до ALIKS IT ми змогли вирішити ряд проблем, з якими наша компанія стикалася протягом довгого часу. Ми шукали рішення, яке допоможе нам автоматизувати та ефективніше вести облік, забезпечити зв’язок між різними системами управління та оптимізувати логістику. Допомога ALIKS IT була незамінною – вони не тільки розробили для нас систему обміну даними, але й інтегрували наші процеси з сучасними рішеннями для керування продажами та запасами.

Особливо варто відзначити інтеграцію з терміналами збору даних, яка значно спростила роботу нашого складу та автоматизацію процесу переміщення товарів між магазинами, що дозволило нам зменшити час на внутрішню комунікацію та збільшити ефективність використання запасів. Крім того, завдяки інтеграції з CRM системою Onebox, наш відділ продажів отримав змогу працювати у звичному для себе середовищі з актуальними даними про залишки та ціни, що значно покращило якість обслуговування клієнтів.

Впровадження цих змін дозволило нам не тільки вдосконалити внутрішні процеси, але й підняти продуктивність та масштабувати наш бізнес, вивівши його на новий рівень. Це був справжній прорив для нас, і ми дуже вдячні команді ALIKS IT за їх професійність, увагу до наших потреб та відданість результату.

Власник мережі avatar

Власник мережі

магазинів електронних сигарет

Кейси

Desktop background for section 'Залиште заявку! Наші експерти допоможуть обрати готові рішення саме під вашу галузь'Mobile background for section 'Залиште заявку! Наші експерти допоможуть обрати готові рішення саме під вашу галузь'
Label for proposal 'Залиште заявку! Наші експерти допоможуть обрати готові рішення саме під вашу галузь'

Залиште заявку! Наші експерти допоможуть обрати готові рішення саме під вашу галузь

+380 98 016 64 78
Зв’язатися