Logo Clover Dynamics company
Зв’язатися
Logo
Hero background

Управлінський облік

Управлінський облік

Наші спеціалісти неодноразово показали свою експертність в управлінському обліку під час впроваджень BAS “під ключ”! Ми давно помітили, що система сама по собі є дуже досконалою та закриває практично усі потреби управлінського обліку, але надзвичайно важливо досконало розуміти не лише конфігурацію BAS, але мати в команді саме спеціалістів з фінансового обліку. Тому всі проєкти “під ключ” в першу чергу обговорюються з точки зору кінцевих фінансових показників. Впровадження побудовано таким чином, щоб отримати достовірні ключові управлінські показники у таких звітах як:

Управлінський облік

Ось лише кілька ключових експертиз відділу адміністрування серверів та мереж:

 • P&L (Profit and Loss Statement, звіт про прибутки та збитки)

  P&L (Profit and Loss Statement, звіт про прибутки та збитки)

  Це фінансовий звіт, який показує доходи, витрати та прибуток або збитки підприємства за певний період. Звіт демонструє, наскільки ефективно підприємство заробляє гроші та контролює свої витрати, виражаючи кінцевий результат у вигляді чистого прибутку або збитку

 • Cash Flow Statement (звіт про рух грошових коштів)

  Cash Flow Statement (звіт про рух грошових коштів)

  Деталізує реальний рух грошових коштів, які надходять і виходять з бізнесу за період. Звіт розподіляє грошові потоки на операційні (доходи і витрати від основної діяльності), інвестиційні (купівля чи продаж активів) та фінансові (залучення або погашення капіталу і боргів)

 • Balance Sheet (балансовий звіт)

  Balance Sheet (балансовий звіт)

  Відображає активи, зобов'язання та власний капітал підприємства на конкретну дату, надаючи миттєвий знімок фінансового стану організації. Баланс показує, чим підприємство володіє (активи), за рахунок чого (пасиви) та частку власників (власний капітал)

P&L (Profit and Loss Statement, звіт про прибутки та збитки)

P&L (Profit and Loss Statement, звіт про прибутки та збитки)

Це фінансовий звіт, який показує доходи, витрати та прибуток або збитки підприємства за певний період. Звіт демонструє, наскільки ефективно підприємство заробляє гроші та контролює свої витрати, виражаючи кінцевий результат у вигляді чистого прибутку або збитку

Cash Flow Statement (звіт про рух грошових коштів)

Cash Flow Statement (звіт про рух грошових коштів)

Деталізує реальний рух грошових коштів, які надходять і виходять з бізнесу за період. Звіт розподіляє грошові потоки на операційні (доходи і витрати від основної діяльності), інвестиційні (купівля чи продаж активів) та фінансові (залучення або погашення капіталу і боргів)

Balance Sheet (балансовий звіт)

Balance Sheet (балансовий звіт)

Відображає активи, зобов'язання та власний капітал підприємства на конкретну дату, надаючи миттєвий знімок фінансового стану організації. Баланс показує, чим підприємство володіє (активи), за рахунок чого (пасиви) та частку власників (власний капітал)

Управлінський облік

Управлінський облік є важливою складовою сучасного бізнес-управління, яка забезпечує керівництву компанії необхідну інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Цей напрямок включає в себе процеси планування, аналізу, контролю та прийняття рішень, що дозволяє підприємству ефективно використовувати свої ресурси, оптимізувати витрати та підвищувати рентабельність. Після автоматизації обліку з командою ALIKS IT, замовник отримує онлайн звітність по таких показниках як:

 • 1

  Виторг

  загальна сума коштів, отримана від продажу товарів або послуг за певний період

 • 2

  Собівартість

  витрати, понесені на виробництво або закупівлю товарів, що були продані, з усіма додатковими витратами

 • 3

  Валовий прибуток

  різниця між виторгом і собівартістю проданих товарів

 • 4

  Рентабельність за валовим прибутком

  відсоток валового прибутку від виторгу, показує ефективність продажів

 • 5

  Непрямі витрати

  загальнофірмові витрати, які не можуть бути прямо приписані до конкретного продукту чи послуги

 • 6

  Прибуток від реалізації

  прибуток, отриманий від основної діяльності підприємства

 • 7

  Чистий прибуток

  прибуток після оплати всіх податків і витрат

 • 8

  Рентабельність за чистим прибутком

  відсоток чистого прибутку від виторгу, вказує на загальну прибутковість підприємства

 • 9

  Маржинальний прибуток

  прибуток, отриманий від кожної одиниці продукції понад змінні витрати

 • 10

  Маржинальність

  відсоток маржинального прибутку від загального виторгу

 • 11

  Точка беззбитковості

  обсяг продажів, необхідний для покриття всіх витрат, без отримання прибутку чи збитку

 • 12

  Запас фінансової міцності

  величина, на яку може зменшитись виторг до досягнення точки беззбитковості

1

Виторг

загальна сума коштів, отримана від продажу товарів або послуг за певний період

2

Собівартість

витрати, понесені на виробництво або закупівлю товарів, що були продані, з усіма додатковими витратами

3

Валовий прибуток

різниця між виторгом і собівартістю проданих товарів

4

Рентабельність за валовим прибутком

відсоток валового прибутку від виторгу, показує ефективність продажів

5

Непрямі витрати

загальнофірмові витрати, які не можуть бути прямо приписані до конкретного продукту чи послуги

6

Прибуток від реалізації

прибуток, отриманий від основної діяльності підприємства

7

Чистий прибуток

прибуток після оплати всіх податків і витрат

8

Рентабельність за чистим прибутком

відсоток чистого прибутку від виторгу, вказує на загальну прибутковість підприємства

9

Маржинальний прибуток

прибуток, отриманий від кожної одиниці продукції понад змінні витрати

10

Маржинальність

відсоток маржинального прибутку від загального виторгу

11

Точка беззбитковості

обсяг продажів, необхідний для покриття всіх витрат, без отримання прибутку чи збитку

12

Запас фінансової міцності

величина, на яку може зменшитись виторг до досягнення точки беззбитковості

Управлінський облік

Управлінський облік фокусується на зборі, аналізі та інтерпретації інформації, яка потрібна менеджменту для ефективного управління підприємством. Він допомагає керівництву розуміти фінансові наслідки їхніх рішень та формувати стратегію розвитку компанії. Наприклад, через деталізований аналіз доходів і витрат, управлінський облік дозволяє визначити, які продукти або послуги є найбільш прибутковими, та направити ресурси компанії на їх розвиток. Автоматизація управлінського обліку стає все більш актуальною в умовах швидкого розвитку технологій та зростання обсягів даних. Сучасне програмне забезпечення таке як BAS Малий бізнес, для управлінського обліку дозволяє автоматизувати багато процесів: від збору та обробки інформації до складання звітів та прогнозування. Це забезпечує наступні переваги:

 • Ефективність прийняття рішень

  Ефективність прийняття рішень

  Автоматизація зменшує потребу в ручній обробці даних, що знижує ймовірність помилок та витрати часу. Системи управлінського обліку забезпечують оперативний доступ до актуальної інформації, що допомагає менеджменту швидко реагувати на зміни у бізнес-середовищі

 • Оптимізація витрат

  Оптимізація витрат

  Детальний аналіз витрат та доходів допомагає ідентифікувати можливості для зниження витрат без шкоди для якості продукції або послуг

 • Прогнозування та планування

  Прогнозування та планування

  Аналітичні інструменти дозволяють прогнозувати тенденції та планувати діяльність на основі об'єктивних даних, а не інтуїції

Ефективність прийняття рішень

Ефективність прийняття рішень

Автоматизація зменшує потребу в ручній обробці даних, що знижує ймовірність помилок та витрати часу. Системи управлінського обліку забезпечують оперативний доступ до актуальної інформації, що допомагає менеджменту швидко реагувати на зміни у бізнес-середовищі

Оптимізація витрат

Оптимізація витрат

Детальний аналіз витрат та доходів допомагає ідентифікувати можливості для зниження витрат без шкоди для якості продукції або послуг

Прогнозування та планування

Прогнозування та планування

Аналітичні інструменти дозволяють прогнозувати тенденції та планувати діяльність на основі об'єктивних даних, а не інтуїції

Впровадження BAS “під ключ”

Наші спеціалісти з кожним впровадженням вдосконалюють практичні навички, набуваючи нові знання та неоціненний досвід. Ми залюбки ділимось всім цим під час Бізнес-аналізу та впровадження BAS “під ключ”. Управлінський облік є вкрай важливим інструментом для ефективного управління підприємством, а його автоматизація значно підвищує ефективність цього процесу. Інвестиції в автоматизацію управлінського обліку дозволяють компаніям оптимізувати свої операції, підвищити рентабельність та залишатися конкурентоспроможними на ринку. Враховуючи стрімкий розвиток технологій та збільшення обсягів даних, автоматизація стає не просто перевагою, а необхідністю для сучасних підприємств.

Desktop background for section 'Залишайте заявку, і ми переведемо ваш управлінський облік в турбо режим!'Mobile background for section 'Залишайте заявку, і ми переведемо ваш управлінський облік в турбо режим!'
Label for proposal 'Залишайте заявку, і ми переведемо ваш управлінський облік в турбо режим!'

Залишайте заявку, і ми переведемо ваш управлінський облік в турбо режим!

+380 98 016 64 78
Зв’язатися

Наші сервіси

Наша компанія надає комплексні послуги з впровадження та супроводу систем BAS (1С), які включають автоматизацію бухгалтерського та управлінського обліку, а також розробку індивідуальних програмних рішень. Ми спеціалізуємось на:

FAQs